Hembygdsföreningens skrifter och böcker

Kan köpas vid föreningens sammankomster eller beställas för postutskick – porto tillkommer.

En dokumentation med text och foton över gamla boplatser i Hedesunda

Sammanställt  av Sven-Olof Rask

Pris: 100 kr.

Gamla mer eller mindre sanna berättelser från Hedesunda. Omtryck av äldre tidningsartiklar, sammanställda 1982.

Pris: 50 kr.

En diktsamling skriven av  Kerstin Berg (1930-2000)

Pris: 50 kr.

Dikter skrivna av viktor Lund, bonde i Backa by. I denna diktsamling möter vi Viktor såsom vi lärt känna honom.

Pris: 50 kr.

Gästrikedräkter, bland nattkappor och tvinnskört.

Utgiven av Gästriklands kulturhistoriska förening

Pris: 250 kr.

Nyutgiven bok om 1027 gårdsnamn i Hedesunda socken och många bomärken. Innehåller även kartor och koordinater till gårdarna.

Pris: 150 kr

kommunala stämmo- och fullmäktigeprotokoll
1867 – 1925  Anders Käller sammanfattade. En godbit för alla hembygdsforskare.

Pris: 100 kr

Ur socken- och kyrkstämmoprotokoll
1740 – 1892 Anders Käller sammanfattade. Begränsat antal.

Pris: 100 kr

Medlemstidningen Rovbladet , extranummer och/eller tidigare nummer.

rovbladets register

Pris: 25 kr