Styrelse och kontaktpersoner 2019

Styrelsen

Ordförande: Ann-Katrine Rosén

Sekreterare: Barbro Bäckman

Kontaktperson: Ulla Andersson Östvedavägen 39, 810 40  Hedesunda    tfn: 0291-10406, mailadress: andersson.ullakarin@telia.com

Övriga styrelse medlemmar: Ulla Andersson, Eva Rydberg, Barbro Eriksson,  Margareta Walldén.

Ersättare:  Per-Ola Bergström,  Helena Elliott, Gunnar Hållén, Clas Norman.

Kassör

Gunilla Lindell  Åbrovägen 14,  81040  Hedesunda

Hembygdsföreningens bankgironr: 719-1042

OBS!     Vi är numera kund hos Handelsbanken eftersom Swedbank stängt sitt kontor på orten och även slutat med kontanthantering på andra kontor.

 

Medlemsregistrator

Margareta Walldén tfn: 072-2510982, mailadress: brittamargareta@hotmail.se

 

Rovbladet

Redaktionen:

Jonas Rask,   Stationsvägen 52,  810 40  Hedesunda

tfn: 0291-70027, ansvarar för layout och att Rovbladet kommer i tryck, mailadress: jonas.a.rask@ericsson.com

 

Curt-Olof Rask, Kyrkvaktargatan 5B,

802 81 Gävle tfn: 070-315 2755, mailadress: curt-olof.rask@spray.se

 

Sven Erik Engvall, tfn: 070-330 1539

 

Bengt Löf,  tfn: 070-565 34 82, mailadress: bengt@lof.nu

 

Ing-Marie Nordling tfn: 100 38, mailadress: imnordling@gmail.com

 

Helena Elliott tfn: 070-6553288, mailadress: helenaelliott47@yahoo.se

 

Ansvarig utgivare för Rovbladet: Ann-Katrine Rosén.

 

Utskicksansvarig: Gunilla Lindell

Rovbladet är alla medlemmars forum och alla inbjudes  att medverka, påverka och utforma tidningen så att den kommer att bli lika intressant och läsvärd som den alltid har varit.

 

Underhållsgrupp 

John Östblom  tfn:070-222 17 06 som är sammankallande, Nils-Göran Bohlin, Håkan Qvist, Sven-Erik Sundqvist, Nils-Göran Strand, Ulf Öhlander och Håkan Jansson.

Festkommitté

Eva Lundberg valdes som sammankallande. Agneta Skoglund, Maud Liljekvist , Elisabeth Östblom och Majlis Qvist.

Revisorer

Ingvar Hedqvist och Johan Bergström,  Hedesunda  

Valberedning

Linda Lindh tfn. 0291-700 97, vilken även är sammankallande. Gunnel Persson och Görgen Markusson

Om någon medlem är intresserad av att ingå i en grupp eller kan tänka sig ett styrelseuppdrag så hör av er till valberedningen – vi har plats för flera.

 

Rapporter samt diverse skrifter

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Hyresföreskrifter

 

Söker du någon gammal artikel eller liknande som kanske funnits i Rovbladet?  Kolla i vårt register!

Rovbladsregister med starthjälp av Gästrike- Hälsinge Hembygdsförbund – tack Lena Eriksson

Register rovbladet tom nr. 107