Här nedan visas arbetet med att riva en mila – mycket arbete som synes innan kolen ligger i ER grill!

 

Stybben bortskottad och här ligger den frilagda grillkolen av prima björk.

 

Det smutsiga men trivsamma arbetet att omvandla en kolmila till säckar med grillkol tar sin början.

 

Kolen skall först ”risslas”  för att avskilja stybb och andra föroreningar.

 

Rena löpande bandet av vana kolningsarbetare.

 

Förpackningarna består av miljövänliga pappsäckar.

 

När säckarna är maxfyllda försluts de efter en sista koll att kolen är kall.

 

En härlig skörd av extra fin grillkol av enbart ”sprättfri” björk.

 

Efter många arbetstimmar ända från skogshuggning till förpackning är nu kolen klar för leverans till hugade kunder.