Gammelgårdens flytt över Dalälven 2007

 Sidan visar hur vi under våren 2007 flyttade Gammelgården från Barnmorsketomten till Åsudden.