Hedesunda hantverks- och industriförening.

I vårt arkiv förvaras nu ett vackert standar och en skickligt snidad ordförandeklubba från denna Hantverkareförening. Om det finns intresserade som vill titta på dessa äldre ”regalier” så prata med personal på plats så ordnar vi visning.

Föreningen bildades 10 mars 1942. (enligt tidningsurklipp)
Den första styrelesen bestod av: verkmästare Bernhard Wickström
ordförande, fabrikör A. Nord  v. ordförande, skomakarmästare John Qvist sekreterare, målarmästare Stig Sundström kassör, fabrikör A. Strand, fabrikör Anders Eriksson, snickarmästare Gustav Bjurström som ersättare.

Till revisorer valdes skräddarmästare Joel Blomgren och smidesmästare Carl G. Uggla med fabrikör Gust. Eriksson som ersättare.

Standaret och ordf. klubban i ett vackert schatull inlämnades till arkivet 2013 av John Erik Lindell, Lindells El, hos vilken inventarierna förvarats eftersom föreningen varit vilande i ett flertal år.