Orienteringskarta över byggnaderna på Åsudden.

Stavgården ( Hus nr. 1) en kopia av en parstuga från Stav. Byggnaden uppfördes 1979 av timmer som  skänktes av skogsägare i Hedesunda. Föreningens samlings-lokal, textilmuséum och arkiv.

Portliderstugan (Hus nr. 2) flyttades hit från byn Ginka i grannsocknen Östervåla  på 50-talet. Stugan innehåller en bostadsdel om ett rum och kök. . Stallet därvid , hämtat från Österfärnebo, är nu ombyggt till en gammal skolsal.

Tröskloge ( Hus nr. 4) har ett sällsynt vackert rundstörs-undertak som är sevärt. Tidvis inryms här en trivsam Loppismarknad.
Vid logens västra gavel är en gammaldags häst- eller oxvandring uppförd.

Härbre (Hus nr. 5) kommer från Nord’s på Ön. Flyttades hit 2006.

Härbre (Hus nr. 6)  kom ursprungligen från Hällarna, därefter Hults i Sevallbo. En utställning om linet, från frö till vävnad, finns här.