Denna hemsida är inaktuell.

Besök oss istället på Hedesunda Hembygdsförenings nya hemsida:

www.hembygd.se/hedesunda

Spar gärna den nya adressen som ett bokmärke.